AB HakkındaAvrupa Birliği Tarihi

 
Aynı yüzyıl içinde iki büyük savaş yaşayan Avrupa’nın büyük devletleri 2. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde kıtada bütünlük sağlamanın kaçınılmaz olduğu görüşünde birleşti. Hareket noktalarını öncelikli olarak ekonomi ve ekonomik bir bütünleşme modeli oluşturdu.
 
1952’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. AKÇT’yi Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu izledi.
 
1957’de Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Kurucu altı Avrupa ülkesi Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’tan oluşuyordu. Aynı ülkeler 1952 tarihli AKÇT’nin de kurucusuydu.
 
1969 Lahey zirvesinde topluluğa katılma talebinde bulunan İngiltere, İrlanda, Norveç ve Danimarka’ya ilişkin müzakerelerin başlatılması kararı alındı.
 
1972 yılında İngiltere, Danimarka ve İrlanda tam üye olarak topluluğa girdi. (Norveç’in katılım anlaşması adı geçen ülkede yapılan referandumla reddedildi.) İlk genişleme süreci sona ermişti.
 
Yunanistan 1976 yılındaki tam üyelik başvurusunu izleyerek 1981’te topluluğa katıldı. Yine 70’li yıllarda tam üyelik başvurusu yapan Portekiz ve İspanya’nın da 1985’te topluluğa katılmasıyla birlikte üye sayısı 12’ye yükseldi ve ikinci genişleme süreci tamamlandı. Katılan her bir ülkeyle birlikte topluluk, politikalarını, üye devletler arasında güç ve yetki dağılımlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Bu paralelde örneğin ikinci genişleme süreci, topluluğun anayasal yapısının değiştirilmesi görüşünü gündeme getirdi. İspanya ve Portekiz’in katılımı ile birlikte Avrupa Tek Pazarı üzerinde anlaşıldı. 1992 sonuna dek mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı hedeflendi.
 
Avrupa Topluluğu’na üye 12 devlet tarafından 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması, Topluluğa kapsamlı değişiklikler getirdi; Avrupa Topluluğu üzerinde ve onu da kapsayan Avrupa Birliği bu anlaşmayla biçimlendirildi. Anlaşmanın getirdiği yeni boyutla birlikte 1995 yılında İsveç, Finlandiya ve Avusturya da topluluğa katıldı. Üye ülke sayısı 15’e ulaştı ve üçüncü genişleme süreci yaşandı.
 
Soğuk Savaş’ın sona ermesi beraberinde topluluğun stratejilerini yeniden gözden geçirmesini ve yeni strateji arayışlarına girmesini getirdi. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de topluluk gündemine girdi.
 
Avrupa Birliği, 1989 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine destek amaçlı bir mali çerçeve hazırladı. Bu ülkelere pazar ekonomisine geçişleri sürecinde verilecek kredilerin sağlanması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı kurdu.
 
1989-91 yılları arasında Polonya, Çekoslavakya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan ile ticaret ve işbirliği anlaşmaları yapıldı.
 
Ticaret ve işbirliği anlaşmalarının yetersiz kalması üzerine 1990 yılındaki Dublin Zirvesi’nin ardından Ortaklık Anlaşmaları gündeme geldi. 1991-95 yılları arasında 10 Avrupa ülkesi ile Ortaklık Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar taraflar arasındaki yasal zemini oluşturdu. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine adaylık perspektifinin verilmesi ise Kopenhag Zirvesi ile gündeme geldi. 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi’nin konuya ilişkin kararı şöyleydi: “AB üyesi olmak isteyen Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, AB üyesi olacaklardır. Katılım, ülkenin ekonomik ve siyasi koşulları yerine getirerek üyelik sorumluluklarını karşılayabildiği an gerçekleşebilecektir.”
 
AB’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren genişlemeye hazırlanma politikası kapsamında Avrupa Komisyonu bir rapor yayınladı. “Gündem 2000” başlıklı ve 1997 tarihli bu rapor, aday ülkelerle ilişkiler, bu ilişkilerin nasıl ve ne şekilde geliştirileceği ve genişlemenin etkileri ile ilgili ayrıntıları içeriyordu. Raporun yayınlandığı dönemde görüş bildiren Komisyon, hiçbir aday ülkenin bu kriterleri tam olarak yerine getiremediğini vurguladı. Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Macaristan’ı orta vadede bu kriterlere ulaşabilecek beş ülke olarak belirledi. Diğer aday ülkeler konusunda ise katılım müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak olumsuz görüş belirtti.
 
1997 Lüksemburg Zirvesi’nde aday ülkeler müzakerelere hazır olup olmadıkları noktasından hareketle birinci ve ikinci dalga ülkeler olarak sınıflandırıldı. Müzakerelere hazır olan ülkeler ilk dalgayı, diğerleri ise ikinci dalgayı oluşturdu.
 
1998’de başlanmasını önerdi. Ancak zirvede 10 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin yanı sıra Kıbrıs’ın AB üyeliği de teyit edildi. Ekim 1996’daki iktidar değişikliği nedeniyle üyelik başvurusunu geri çeken Malta ele alınmadı. 1998’de 10 Orta Avrupa ülkesi ve Kıbrıs’ın adaylık süreci başlatıldı. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya ve Kıbrıs’ın üyelik görüşmeleri başladı. Malta AB adaylığını yeniledi.
 
1999’da Berlin’de toplanan AB Zirvesi, Orta Avrupa ülkelerine verilen üyelik öncesi yardımların 2000 yılından itibaren iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı. Helsinki Zirvesi’nde Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya ve Slovakya’yla üyelik görüşmelerine geçilmesi kararlaştırıldı ve Türkiye’nin adaylığı onaylandı.
 
2000’de diğer 6 aday ülkeyle üyelik görüşmeleri başladı. Yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen AB kurumlarını, sayısını iki katına çıkan üyelere hazırlamak amacıyla düzenlenen Nice Anlaşması sonuçlandırıldı. Pekçok alanda veto uygulaması çoğunluk oyu esasıyla değiştirildi. Avrupa Komisyonu’nda her üye ülkenin tek bir Komisyon üyesiyle temsil edilmesi ve Avrupa Parlamentosu’nun sandalye sayısının 740’a çıkarılması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu’ndaki oy dağılması, Türkiye dışında şimdiki ve gelecekteki aday ülkeler dikkate alınarak yeniden belirlendi.
 
2001 Aralık ayında Laeken’deki zirvede 2004 yılına kadar birliğe üyeliğe hazır olacak 10 ülkenin adı açıklandı. Bunlar: Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya.
 
1 Ocak 2002’de Avrupa tek para birimi Euro tedavüle girdi. 1 Mayıs 2004’te AB 10 yeni ülkeyi üyeliğe kabul etti. AB tarihinin en büyük genişleme hamlesi ardından birliğin üye sayısı 25’e yükseldi.
 
29 Ekim 2004’te Avrupa Birliği liderleri, birliğin ilk anayasasını imzaladılar.
 
8 Aralık 2004: Romanya ile üyelik müzakereleri tamamlandı.
 
24 Mayıs 2005: Fransa’da yapılan referandumda AB Anayasası reddedildi.
 
1 Haziran 2005: Hollanda’da AB Anayasası’na ‘hayır’ dedi.
 
5 Haziran 2005: İsviçre, yapılan referandum sonucunda, AB iç sınırları dahilinde pasaport kontrolünün kaldırılmasını öngören Schengen Anlaşması’nı yüzde 54,6’lık bir oranla kabul etti. İsviçre’nin Schengen bölgesine 2008 yılında girmesi öngörüldü.
 
 
 
 
 
1-  D. P. T. , A.B. EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ
 
                      TÜRK ULUSAL AJANSI PROJELERİ : www.ua.gov.tr
 
 
 
    A-HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI
 
   1-Comenius: Okul eğitimi,okul ortaklıkları,okul projeleri,dil projeleri 6-18 yaş grubu öğrenciler  ile   
 
   okulların öğretmenleri  katılabilir. A.B ülkelerindeki ilköğretim okulları ve liseler ile  ortaklık kurularak   
 
   projeler üretilebilir. Daha geniş bilgi için www.ua.gov.tr  
 
   2-Erasmus  : Yüksek Öğrenim Programları,Öğrenci değişimi,Öğretim Görevlisi değişimi, Karşılıklı      
 
   değişim, Ortak Müfredat geliştirme projeleri yapılabilir.Üniversiteli  gençlerin  yoğunlukla  kullandıkları
 
   projeler olup her üniversitede kurulu bulunan A.B.  bilgi ofisinden  www.ua.gov.tr   daha geniş bilgi
 
   3- Grundtvig. Yetişkin Eğitimi Programı,Avrupa İşbirliği,Öğrenme Ortaklıkları,Bireysel Eğitim
 
   ortaklıkları, ve eğitim ağları projeleri, yetişkinlerin hayat boyu öğrenme projeleri                                                             
 
   4- Leonardo Da Vinci: MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Belediyeler, kamu  ve özel                                    kuruluşlar, Vakıflar, Dernekler, Liseler, Meslek Liseleri, Üniversiteler  ve meslek odaları için,                         
 
   Kültürel,  eğitim, değişim, amaçlı çok taraflı projeler yapılabilir. www.ua.gov.tr
 
     B-GENÇLİK PROGRAMI
 
Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri
 
Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar.
 
Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 
Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri
 
Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti
 
Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.
 
Eylem 3 – Dünya Gençliği
Eylem 4 – Gençlik Destek Sistemleri
Eylem 5 - Gençlik Alanında Avrupa İş Birliği İçin Destek Daha geniş bilgi için  www.ua.gov.tr
2- TÜBİTAK PROJELERİ:  www.tubitak.gov.tr
 
1501 - Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı
1502 - EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı 
1001 - Araştırma Projeleri, 1002 - Hızlı Destek ,1006 - Bilimsel Toplantı, 1008 - Patent
1010 - EVRENA, 1011 - Uluslararası Projeler, 1301 - İŞBAP
3501 - Kariyer Programları , 1007 - Kamu Projeleri, 4001 - Doğa Eğitimleri
4002 - Bilim Kampları / Okulları
 
 
 
 
 
3- BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ.  www.dpt.gov.tr
 
Türkiye 26  coğrafi bölgeye  ayrılmıştır . 2009 yılında pilot olarak İzmir ve Çukurovada uygulanan    
 
kalkınma ajansı hibe projeleri 2010 yılında da devam etmektedir.    
 
Bu Bölgelerdeki Firmalar Kobi hibe projelerden %50 oranında , meslek odaları, STK lar, kooperatifler,  Kamu ve İl Özel idareleri %75 oranında hibe desteğinden yararlanmaktadırlar.  
 
Faaliyetine başlayan ve proje kabul eden kalkınma ajansları:
 
1- İzka- İzmir Kalkınma Ajansı :Hibe destekli projeler  26.03. 2010  tarihinde başvurular   
 
 tamamlanmış olup, 2010 yılında 31.000.000 tl hibe dağıtılmıştır.  www.izka.org.tr
 
2- Çka- Çukurova Kalkınma Ajansı:  Adana- Mersin illerini kapsayan  Hibe destekli projelere       
 
başvurular 25.03 2010  tarihinde tamamlanmış olup 2010 yılında 30.000.000 Tl hibe   
 
dağıtılmıştır.. Daha geniş Bilgi İçin:  www.cka.org.tr
 
3- Mevlana Kalkınma Ajansı Hibe Destekli projeler 30.03.2010 tarihinde tamamlandı.Konya ve   
 
Karaman illerini kapsayan projelere 2010 yılında 23.000.000 Tl hibe dağıtılmıştır.. Daha geniş  
 
bilgi için: www.mevka.org.tr
 
4- Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır – Ş.Urfa illerini kapsayan Hibe Destekli projelere
 
başvurular 04.06.2010  tarihinde tamamlandı . 2010 yılında 23.000.000 TL hibe dağıtılmıştır.                                          Daha geniş Bilgi İçin www.karacadag.org.tr
 
5- Dicle Kalkınma Ajansı: Mardin Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan bölgede proje teslim tarihi . 25.06.2010 .Bu bölgede  18.000.000 TL  Hibe dağıtılmıştır. Daha geniş bilgi için. www.dika.org.tr
 
6-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: Bitlis, Hakkari, Muş, Van illerini kapsayan bölgede projeler 30.03.2010 da tamamlandı. 14.122.000 Tl nin dağıtıldığı hibelerden kobiler, stklar ve kamu kurumları yararlandı. www.daka.org.tr
 
7- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı :Tokat, Çorum, Amasya, Samsun illerini kapsayan bölgede proje teklifler 29.03.2010 tarihinde tamamlandı. 14.500.000 Tl hibe dağıtıldı. www.oka.org.tr
 
8-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:Yalova, Düzce, Kocaeli, Adapazarı, Bolu www.marka.org.tr
 
9-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr
 
10-Güney Ege Kalkınma Ajansı: Denizli, Aydın, Muğla  www.geka.org.tr
 
11-Kuzey Ege Kalkınma Ajansı : Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya www.keka.org.tr
 
12- İstanbul kalkınma Ajansı: 2010 itibarıyla hibe çağrısı beklenmektedir. www.iska.org.tr
 
13-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: Antalya, Burdur, Isparta . www.baka.org.tr
 
14-Batı Karadeniz kalkınma Ajansı : Bartın Karabük Zonguldak www.bakka.org.tr
 
15-Kuzey Doğu Anadolu  kalkınma Ajansı :  Erzurum Erzincan Bayburt  www.kudoka.org.tr
 
16-Orta Anadolu  kalkınma Ajansı :  Kayseri Sıvas Yozgat   www.oran.org.tr
 
17-Doğu Akdeniz  Kalkınma Ajansı :  Hatay, K.maraş, Osmaniye  www.dogaka.org.tr
 
18-İpekyolu Kalkınma Ajansı: G.Antep, Adıyaman, Kilis www.ika.org.tr
 
19-Serhat Kalkınma Ajansı: Ağrı , Ardahan, Iğdır, Kars www.serka.org.tr
 
20-Fırat Kalkınma Ajansı:Bingöl, Elazığ,Malatya,Tunceli www.fırat.org.tr
 
21-Trakya Kalkınma Ajansı: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli  www.trakyaka.org.tr
 
22-Güney Marmara Kalkınma Ajansı: Çanakkale,Balıkesir www.gmka.org.tr
 
23-Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı :Ordu,Giresun,Trabzon,Artvin,Rize  www.dokaka.org.tr
 
24-Ahiler Kalkınma Ajansı: Niğde , Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale www.ahiler.org.tr
 
25- Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı : Çankırı,Sinop,Kastamonu www.kuzka.org.tr
 
26- Ankara kalkınma Ajansı www.anka.org.tr
 
 
 
4 -MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PROJELERİ      www.cfcu.gov.tr 
 
AB Hibe projelerin uygulandığı kuruluştur. Türkiyeye gelen hibeler buradan çağrıya çıkar ve teslim alınır.Türkiyedeki merkezi Ankaradadır. Halen açık olan proje başlıkları şunlardır.
 
-Sivil Toplum Diyaloğu-II: Mikro Hibe Programı TR ve ing. Bütçe:  5.000.€
 
 Son Başvuru Tarihi : 30/11/2010  
 
 
 
5-  KKYDP 6 .ETAP KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI (TARIMSAL YATIRIMLARA % 50 HİBE DESTEKLİ PROJELER)
 
Tarım Bakanlığı, 2006-2010 yılları arasında uygulanmakta olan bir program ile , tarım ürünlerini işlemeyi hedefleyen tarımsal yatırımlara % 50 hibe desteği vermektedir.2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009, 2010 yılında  Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi (KKYDP) kapsamında 5865 projeye % 50 hibe desteği verilmiştir.2011 yılında da tarımsal  hibe destekleri beklenmektedir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanmasına, Güneş, Rüzgar ,Jeotermal ve biyogaz gibi  alternatif enerji kaynaklarına   yönelik yatırımlarda, 500.000.TL + KDV lik bir projenin yarısı 250.000.TL  (%50)  hibe verilmektedir.Bu hibeden çiftçi kayıt sistemine  kayıtlı olan , şahıslar, firmalar, kooperatifler ve birlikler yararlanacaktır. Yeni yapılacak yatırımlar ile kapasite geliştirmeyi hedefleyen yatırımlar bu hibeden yararlanmaktadır.
 
Yatırım Konuları: (500.000.TL bütçe ile yapılabilecek olan tesisler)
 
1-Soğuk hava Deposu (22 mt x 35 mt = 770 m2 prefabrik, 1000 ton kapasiteli )
 
2-Üzüm işleme ve  pekmez, sirke    tesisi  ( 5 ton / gün kapasiteli.)
 
3-Bakliyat paketleme tesisi ( 10 ton /  gün ambalajlama kapasiteli)
 
4-Meyve suyu  işleme ve şişeleme tesisi ,Meyve  paketleme,boylama, mumlama tesisi 20 ton / gün )
 
5-Mısırözü yağı,mısır cipsi, rafine ve vinterize tesisi. ( 10 ton / gün kapasiteli )
 
6-Zeytinyağı , Ayçiçeği  yağı,Susam yağı sıkma ve  şişeleme  tesisi  ( 10 ton / gün Kapasiteli )
 
7-Jeotermal,Güneş,Rüzgar ve Biogaz  enerjili , modern sistem sera  projeleri ( 5.000 m2 )
 
8-Tahıl işleme un ,bulgur,yem tesisleri Buğday , Mısır silosu  ve depolama  tesisi ( 10.000 ton / yıl 9-Et işleme ,  döner, salam, sosis, sucuk tesisi  (10 ton / gün kapasiteli)
 
10- Balık  işleme , depolama , salamura, konserve tesisi ( 10 ton / gün kapasiteli)
 
11-Süt işleme, şişeleme,yoğurt, peynir, tereyağı tesisi. (20 ton / gün kapasiteli)
 
12-Kekik , nane, defne gibi şifalı otları paketleme ve çay  tesisleri ( 5 ton / gün )
 
13-Yumurta işleme paketleme,,Yumurta tozu üretim tesisi ( 50.000 adet / gün Kapasiteli )
 
14-Domates salçası ve  tozu üretim tesisi ( 10 ton / gün Kapasiteli )
 
15-Domates , biber parçalama ve  kurutma tesisi (10 ton / gün Kapasiteli)
 
16-Meyve tozu tesisi ( Elma , portakal için 5 ton / gün kapasiteli )
 
17-Kavun Karpuz  suyu ve  tozu üretim tesisi ( 5 ton / gün Kapasiteli )
 
18-Sebze tozu tesisi ( nane, maydanoz, k.biber için, 1 ton / gün Kapasiteli )
 
19-Soğan , Sarımsak tozu üretim tesisi ( 5 ton / gün kapasiteli )
 
20- Sebze paketleme (Domates,salatalık, Patates ve cipsi) işleme, paketleme,  tesisi ( 10 ton / gün )
 
21-Kabuklu yemiş (badem, ceviz,çamfıstığı ,Yer fıstığı , antep fıstığı işleme tesisi.(10 ton / gün  )
 
22-Çörekotu yağı , karaüzüm çekirdeği yağı , keten tohumu yağı v.b tıbbi aromatik  bitki yağ tesisi,
 
23-Kapari vb. tıbbi aromatik bitkilerin turşu, salamura  vb. işleme ve depolama tesisi,
 
24-Zeytin , İncir İşleme, paketleme tesisi, 10 ton / gün kapasiteli
 
25-Nar suyu işleme ve nar taneleme tesisi (10 ton/ gün Kapasiteli)
 
26-Mantar işleme depolama ve paketleme tesisleri
 
27-Damlama, yağmurlama modern sulama sistemleri
 
28-Hayvansal atıkların gübre olarak işlenmesi , depolanması ve paketlenmesi tesisi
 
29-Yukarıdaki tesislerde kullanılmak üzere kurulacak güneş,rüzgar,biyogaz tesisleri
 
Daha geniş bilgi için www.tedgem.gov.tr/kkydp 
 
 
 
6- IPARD :Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hibe destekleri başlamıştır. Hibe programı kapsamında belirlenen illerde farklı sektörlerdeki üreticilere, tarımsal işletmelere, kooperatif ve üretici birliklerine hibe desteği sağlanacaktır.
 
IPARD hibe destekleri için başvurular 1 Eylül 2010 itibariyle başlayacak ve başvurular 30 Kasım 2010'a kadar devam edecektir. Program öncelikle 20 pilot ilde uygulanacaktır.
 
IPARD, Avrupa Birliği’nin (AB), 2007-2013 yılları arasında uygulayacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) kırsal kalkınma bileşenidir. IPARD programından Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın hazırlamış olduğu program 19 Aralık 2007’de Brüksel’de Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından kabul edilmiştir. IPARD kapsamında üretici ve işletmelere hibe destekleri 28 Temmuz 2010 itibariyle açılmıştır.
 
 
 
IPARD Programı kapsamında belirlenen illerdeki süt, kırmızı et, tavut eti, su ürünleri ve meyve sebze sektöründeki işletmelere ve üreticilere hibe desteği sağlanacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur. Kurulmuş alan Kırsal Kalkınma Ajansı Hibe Programlarının yönetiminden sorumlu olacaktır. IPARD Hibe destekleri 2010 itibariyle proje teklif çağrılarına çıkacak, belirtilen illerde uygun şartlarda üretici ve işletmelerin (KOBİ, tarım şirketleri, kooperatifler) projelerine %65’e varan hibe destekleri sağlanacaktır. IPARD Programı süresince 874 milyon eurosu AB hibe desteği, 291 milyon eurosu ulusal destek olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon euro destek sağlanacaktır.
 
 
 
Bu kapsamda et üretimi, et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt üretimi ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze, su ürünleri, akuakültür(kültür balıkçılığı), modern çiftlik faaliyetleri (arıcılık ve bal üretimi, süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler), kırsal turizm, yerel ürünler ve mikro işletmeler %50-65 hibe oranıyla desteklenecektir.
 
 
 
Kimler Başvurabilir: IPARD öncelikli ilde faaliyette bulunan tarımsal işletme (Özel ve tüzel kişi), 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı, Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı, Ulusal Vergi Sistemi’ne Kayıtlı (Vergi Levhası), 65 yaşından küçük olması, Mesleki yeterlilik: Üniversite diploması veya 3 yıl mesleki hizmet kaydı, Vergi ve SGK borcu bulunmaması, Gıda Üretim İzin Belgesi, ÇED Raporu
 
Kimler Başvurabilir: IPARD öncelikli ilde faaliyette bulunan tarımsal işletme (Özel ve tüzel kişi), 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı, Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı, Ulusal Vergi Sistemi’ne Kayıtlı (Vergi Levhası), 65 yaşından küçük olması, Mesleki yeterlilik: Üniversite diploması veya 3 yıl mesleki hizmet kaydı, Vergi ve SGK borcu bulunmaması, Gıda Üretim İzin Belgesi, ÇED Raporu
 

 DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE İLLER

TEDBİR 101 :TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA 
YÖNELİK YATIRIMLAR

NO

ALT TEDBİR ADLARI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ 
YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

1

Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum,Isparta, Kahramanmaraş, Kars,Konya,
Malatya, Samsun,Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

2

Et üreten tarımsal 
işletmelere yatırım

Kırmızı et

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum,Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Van, Yozgat

Kanatlı eti

Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

TEDBİR 102 :ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK    

NO

TEDBİR ADI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ 
YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

1

Üretici gruplarının kurulmasına destek

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır,Erzurum, Hatay, Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya,Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat,
Trabzon, Van, Yozgat

TEDBİR 103 :TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
VE TOPLULUK  STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

NO

ALT TEDBİR ADLARI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ 
YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

1

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi
ve pazarlanması

Süt işleme tesisleri

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum,Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun,Sivas,Şanlıurfa,
Tokat, Yozgat

Süt toplayan üretici örgütleri

2

Et ve et ürünlerinin işlenmesi
ve pazarlanması

Kırmızı et kesimhaneleri

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum,Van
Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Kahramanmaraş, Yozgat

Kırmızı et işleme tesisleri

Kanatlı eti Kesimhaneleri

Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Kanatlı eti işleme tesisleri

3

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya,Malatya,
Samsun, Tokat

4

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu,Samsun, Sivas,
Trabzon, Van

TEDBİR 302 :KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

NO

ALT TEDBİR ADLARI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ 
YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

1

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Trabzon

2

Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Trabzon

3

Kırsal turizm

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Trabzon

4

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta,Kahramanmaras, Konya,
Malatya, Ordu, Samsun, Sivas,Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

 

7 -7.ÇERÇEVE PROJELERİ www.fp7.org.tr     
 
 4,5 milyar Euro bütçeli 50 yeni çağrı
 
AB, sağlıktan, enerjiye, gıdadan sosyo-ekonomik ve beşeri araştırmalarınıza ve çevreye kadar birçok alandaki projelere destek veriyor. Çağrılar, KOBİ'ler ve üniversiteler için de büyük fırsatlar sunuyor.
 
Yeni Açılan 7.ÇP Çağrıları:
 
İşbirliği Özel Programı Kapsamında;
 
1.  Sağlık Alanı Çağrıları:Sağlık Alanı 2011 Yılı Çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrıda özellikle; yüksek verimli araştırmalar, toplum sağlığı faaliyetleri ve beyin hastalıkları; insan gelişimi ve yaşlanma ile ilgili araştırmalar, enfeksiyon hastalıkları, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve obezite gibi araştırmaların yanısıra; uluslararası halk sağlığı ve sağlık sistemleri, sağlık alanı politikası ile ilgili sosyo-ekonomik araştırmalar
 
2. Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı Çağrıları: Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı 2011 Yılı Çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrıda özellikle; bitki bilimleri, toprak ve su yönetimi, hayvan sağlığı ve refahı, balıkçılık ve akuakültür gibi araştırmaların yanısıra; gıda kalitesi ve güvenliği, biyoteknolojiye dayalı süreçler, bitki biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi, biyorafineri, sentetik biyoloji ve bu alanlar ile ilgili sosyo-ekonomik araştırmalar ağırlıklı olarak desteklenecek.
 
3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı Çağrıları: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Alanı 2011 Yılı PPP çağrıları 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrıda Future Internet, Green Cars, Energy Efficient Buildings ve Factories of the Future konuları desteklenecek.
 
4.  Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri Alanı Çağrıları: Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri (NMP) Alanı ve Çevre Alanı ortak çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Çağrı kapsamında adapte edilebilir ileri malzeme ve tekniklerin geliştirilmesi, bu malzeme ve tekniklerin kültür mirası yapılarının korunumu ve restorasyonunda uygulanması konusunda projeler
 
5. Enerji Alanı Çağrıları: "Energy Efficient Buildings" Ortak çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrı kapsamında kamusal alanlarda, yeni ve eski binalarda enerji verimliliğinin yanısıra su kullanımı, mekansal ısıtma, enerji depolama ve enerji üretimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) gibi konularında  Ar-Ge ve demonstrasyon projeleri
 
6.  Çevre Alanı Çağrıları: Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri (NMP) ve Çevre alanlarının ortak çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrı kapsamında, dapte edilebilir ileri malzeme ve tekniklerin geliştirilmesi, bu malzeme ve tekniklerin kültür mirası yapılarının korunumu ve restorasyonunda uygulanması konusunda çok disiplinli Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgi aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı çağrı bilgileri ve konuların içeriği, ilgili alanların 2011 yılı çalışma programlarında yer alıyor.
 
7.  Ulaştırma Alanı Çağrıları: Ulaştırma Alanı 2011 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Çağrıda özellikle; havacılık ve havayolu ulaştırması, elektrikli araçlar (Green Cars İnisitatifi), demiryolu yük taşımacılığı, lojistik, denizcilikte eko-inovasyon ve ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalar ağırlıklı olarak desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı çağrı bilgileri ile aktivite ve konuların içeriği Ulaştırma Alanı 2011 yılı çalışma programında yer alıyor.
 
8. Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Çağrıları: Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı (SSH) 2011 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Söz konusu çağrıda; Avrupa'da ve dünyada fakirlikle mücadele, Avrupa'da sürdürülebilir istihdamın sağlanması için hayat boyu öğrenme politikaları, sosyal inovasyon, AB'de sınır güvenliği, Transatlantik İlişkiler, Avrupa Bütünleşmesinin Antropolojisi ve Avrupa siyasi yönetim sisteminde hukukun üstünlüğü gibi çeşitli konular desteklenecek.
 
9.  Uzay Alanı Çağrıları: Uzay Alanı 2011 Yılı çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Çağrıda; uzay temelli uygulamalar ve uzay bilim ve teknolojilerinin güçlendirilmesi konularında araştırmalar desteklenecek.
 
10.   Güvenlik Alanı Çağrıları: Güvenlik Araştırmaları Alanı 4. Çağrısı 20 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Çağrı kapsamında, güvenlik araştırmaları alanının teknoloji ve sosyal içerikli konu başlıklarında Ar-Ge projeleri desteklenecek.
 
11. Fikirler Özel Programı (ERC) Çağrıları·Avrupa Araştırma Konseyi tarafından yürütülen Fikiler Özel Programı Başlangıç Düzeyi Bağımsız Araştırmacı Desteği (Starting Independence Researhers Grant) çağrısının dördüncüsü 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrı doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına açık olacak.
 
12.  Kapasiteler Özel Programı Çağrıları;Araştırma Altyapıları Çağrıları (INFRA): Araştırma Altyapıları Alanı 2011 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrıda mevcut araştırma altyapılarına destek sağlamak amacıyla sosyal ve beşeri bilimler, yaşam bilimleri, çevre bilimleri, enerji, mühendislik, matematik ve bilişim bilimleri, analitik tesisler, fizik, astronomi, nükleer ve parçacık fiziği, ICT tabanlı e-altyapılar.
 
13. KOBİ Yararına Araştırmalar Çağrıları (SME);Bilgi Bölgeleri Çağrıları (Regions): Bilgi Bölgeleri Alanı 2011 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrı kapsamında Avrupa'da yer alan bölgesel araştırma güdümlü kümelerin uluslararası işbirliği faaliyetleri desteklenecek. 2011 Yılı çağrılarının tematik odağı "Sürdürülebilir Ulaştırma". Ayrıntılı çağrı bilgileri ile aktivite ve konuların içeriği Bilgi Bölgeleri Alanı 2011 yılı çalışma programı.
 
14.  Araştırma Potansiyeli Çağrıları (RegPot): Araştırma Potansiyeli Alanı 2011 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. Çağrı kapsamında güçlü ve seçkin araştırma kurumlarının araştırma kapasitelerine önemli ölçüde katkı sağlanarak sözkonusu araştırma kurumlarının mükemmelliyet çizgisine taşınması desteklenecek.
 
15. Toplumda Bilim Çağrıları (SiS) Uluslararası İşbirliği Çağrıları (INCO): Uluslararası İşbirliği (INCO) Alanı 2011 Yılı çağrıları, 20 Temmuz 2010 tarihinde açılmıştır. Çağrıda özellikle; Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkelerdeki araştırma merkezleri ile işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik projeler ve gelişmiş üçüncü ülkelerdeki ortak araştırma merkezlerinin kapılarının Avrupa ve ülkemiz araştırmacılarına açılmasına yönelik projeler desteklenecek.
 
 
 
8-STGM. SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ    www.stgm.org.tr   
 
A.B  nin Sivil Toplumun Gelişmesi için Desteklediği bir Merkezdir. Dernek statüsünde olup kendisine verilen bütçeyi sivil toplum örgütlerine yaymak ve kullandırmak için ihaleler açarak çağrılar yayınlamaktadır.
 
Derneklerin ve  Vakıfların katıldığı bu çağrılar  aşağıdaki adresten takip edilebilir.
 
A.B toplumun özgürleşmesini ve kendisini demokratik ortamda ifade edebilmesini sağlamak için çeşitli konularda yaptığı çağrıların çoğunluğu STK ların gelişimi ile ilgilidir.
 
Daha geniş bilgi için. www.stgm.org.tr
 
 
 
9-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI     www.undp.org
 
Türkiyenin de üye olduğu uluslarası kuruluşlardan biri de Birleşmiş Milletler dir. B.M üyelerden aldığı aidat ve katılımları üyesi olan ve kalkınmada geri kalmış ülkelere belli bütçeler ve konular belirleyerek kullandırmaktadır. Kalkınma fonu Türkiyeyede hibe fonlar vermektedir.
 
Başlıca proje konuları :
 
Demokratik Yönetişim,Yoksulluğun azaltılması,Enerji,Çevre,Sürdürülebilir kalkınma
 
Eğitim destek projeleri,Bilişim teknolojileri…Daha geniş bilgi için  www.undp.org
 
 
 
10- Meda Fonu          http://www.deltur.cec.eu.int/i-meda.html
 
(A.B nin Akdeniz ülkelerinin kalkınması için sağladığı hibe fonlar.)
 
 
 
11-A.B. Environment Found-Çevre Fonu                    www.rec.org.tr

Günün Sözü

“Sus gönIüm! Bütün bu susmaIarına karşıIık her şeyin hayırIısının oIacağina inanarak sus. ” Mevlana

Copyright AB Projeder Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.